03.12.2015

засвідчення статуту

Згідно ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» установчі документи юридичної особи оформляються в письмовому вигляді, прошиваються, нумеруються і підписуються засновниками (учасниками).

! Також, хотілося б відзначити що, якщо стороною нотаріальної дії виступає юридична особа, нотаріусу подається наступний пакет документів, який ідентифікує клієнта:
1. Для юридичних осіб-резидентів:
– статут;
– свідоцтво про державну реєстрацію (або виписка з ЄДРПОУ – зміни
законодавства з 2011 року);
– витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців (за станом на дату угоди);
– довідка форми 4-ОПП;
– довідка ЄДРПОУ;
– свідоцтво платника податків;
– протокол загальних зборів про призначення керівника, а якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю – довіреність, паспорт представника;
– дані (паспорта, ідентифікаційні коди) осіб, уповноважених на розпорядження майном, рахунками;
– реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку.