Посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів

Договори про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів (далі – транспортні засоби) посвідчуються за умови подання документів, що підтверджують право власності цього майна на ім’я відчужувачів, і перевірки відсутності обтяжень за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. У разі перебування транспортних засобів у податковій заставі договір про їх відчуження посвідчується за умови письмової згоди відповідного податкового органу.

Не допускається посвідчення договорів відчуження автомобілів, безоплатно переданих (або проданих на пільгових умовах) інвалідам відповідними органами праці та соціального захисту населення.

Нотаріус засвідчує угоду, що передбачає будь-який перехід права власності на об’єкти рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів), крім їх успадкування та дарування, при наявності документа про сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, обчисленого з ціни, зазначеної в угоді, і документа про оціночну вартість такого майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна.

При посвідченні угоди, що передбачає будь-який перехід права власності на легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди, крім їх успадкування та дарування, відповідний угода засвідчується нотаріусом за наявності документа про сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, обчисленого виходячи із зазначеної в угоді ціни, але не нижче середньоринкової вартості таких транспортних засобів (визначеної відповідно до пункту 173.1 статті 173 розділу IV Податкового кодексу України) або не нижче оціночної вартості таких транспортних засобів, визна ленной суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна (за вибором платника податку).

У разі якщо платником податків сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб, обчислений виходячи із зазначеної в угоді ціни, але не нижче оціночної вартості транспортного засобу, нотаріусу також подається документ про оціночну вартість, визначеної суб’єктом оціночної діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінку майна.

При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів нотаріус роз’яснює набувачеві необхідність реєстрації транспортного засобу протягом десяти діб після придбання.