03.12.2015

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Предмет договору купівлі-продажу:
1. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.
2. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.
3. Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.
4. До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їх суті.
5. Особливості договору купівлі-продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.
Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в майновому заставі.
! Документи необхідні для укладення договору відчуження земельної ділянки:

1. Правовстановлюючий документ (свідоцтво про право власності; державний акт на земельну ділянку; свідоцтво про право на спадщину; договір купівлі-продажу; договір дарування; договір міни, договір розділу і ін.);
2. Документи про грошову оцінку відчуженої земельної ділянки (нормативно –
грошову оцінку для договору дарування, експертну – грошову оцінку для
договору купівлі-продаж)
3. Витяг (інформаційна довідка) з Державного земельного кадастру про
відсутність (наявність) обмежень (обтяжень) на земельну ділянку.
4. Паспорти та ідентифікаційні коди учасників угоди, для одружених
свідоцтво про шлюб, присутність чоловіка (дружини) з паспортом та
ідентифікаційним кодом.
5. При даруванні дітям, батькам, одному з подружжя – свідоцтво про народження,
свідоцтво про шлюб.

! Документи необхідні для укладення договору відчуження квартир, будинків:

1. Правовстановлюючий документ (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, договір поділу і т.д.). Право власності має бути зареєстрованим, підтвердженням чого є: витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий до 01.01.2013 року, або штамп БТІ про реєстрацію.
2. Технічний паспорт відчужуваного нерухомого майна
3. Оціночна (експертна) вартість нерухомого майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності.
4. Довідка про склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації, для домоволодінь будинкова книга і довідка про склад сім’ї квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання.
5. Якщо власником або користувачем нерухомого майна є дитина до 18 років, необхідний дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочину у формі витягу з рішення відповідної районної державної адміністрації, відповідного виконавчого органу районних в містах рад.
6. Паспорти та ідентифікаційні коди учасників угоди, для одружених свідоцтво про шлюб, присутність чоловіка (дружини) з паспортом та ідентифікаційним кодом.
7. При даруванні дітям, батькам, одному з подружжя – свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб.