03.12.2015

ДОЗВІЛ НА ВИЇЗД ДИТИНИ ЗА КОРДОН

Оформлення проїзного документа дитини здійснюється на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон. У клопотанні зазначаються відомості про дитину, а також про відсутність обставин, що обмежують відповідно до до цього Закону право на виїзд за кордон (тільки для дітей у віці від
14 до 18 років).

При відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду.

Проїзний документ дитини видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

Проїзний документ дитини оформляється терміном на три роки або до досягнення нею 18-річного віку.

Виїзд з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років може бути здійснено лише за їх згодою, оформленою письмово і нотаріально засвідченою.

За видачу проїзного документа дитини державне мито не справляється.

! Необхідні документи для оформлення дозволу на виїзд дитини:
• Паспорт, ідентифікаційний код батьків;
• Свідоцтво про народження дитини